Islame Kuriozitete Tregime

SubhanaAllah, kush ishin 3 njerëz qè All-llahu ua mundësoi të flasin në djep?!

KA THËNË MUHAMMEDI ﷺ “Nuk kanë folur në djep, përveç tre njerëz”, kush janë ata?

Transmeton Buhariu dhe Muslimi në përmbledhjet e tyre të haditheve të vërteta nga Ebu Hurejreja radijallahu anhu se i dërguari i Allahut (salallahu alejhi ve selem) ka thënë:“Nuk kanë folur në djep, përveç tre veta:[rasti i parë] Isau i biri Merjemes.[rasti i dytë] Ka qenë një njeri tek beni israilët që quhej Xhurejxh.

Dhe [rasti i tretë] Një grua, te beni israilët, ka qenë duke e mëndë të birin e saj, kur aty pari kaloi një kalorës me pamje të mire dhe ajo tha: O Zot, bëje birin tim si ky! Fëmiu e la gjirin dhe shkoi te ai kalorësi dhe tha: O Zot, mos më bëj si ky,e pastaj kthehet dhe vazhdon të thithë gjirin.