Islame Video

SubhanAllah.. per nje minut mund ti fitosh 1400 sevape?! (Video)

Dhikri të dhuron jetë dhe nga zemra e vd’ekur të bën një tjetër të gjallë përplot hare, gëzim, lumturi, dhembshuri, butësi e mirësi.

Thotë Allahu:

“Ata që besuan dhe me të përmendur All-llahun zemrat e tyre qetësohen” pra ta dini se me të përmendur All-llahun zemrat stabilizohen” (err Rra’d, 28)