Hadithe Islame Keshilla Kuriozitete

SUBHANALLAH, Si do ti garantohet Xhenneti ati që ka 3 vajza…!

Transmetohet nga Xhabiri, radijAllahu anhu, se i dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, ka thënë:” Kush i posedon tre vajza dhe është i butë ndaj tyre, i furnizon ato, i edukon ato dhe i marton ato, do t’i bëhet atij obligim hyrja në Xhenet.E pyetën njerzit; O i dërguar i Allahut! E nëse i ka dikush vetëm dy vajza?Pejgamberi alejhi selam, tha:Po, kjo vlen edhe për atë i cili posedon vetëm dy vajza.

Disa njerëz thanë; Sigurisht se po ta pyesnim edhe për atë që posedon vetëm një vajzë, i dërguari i Allahut do të thonte, se kjo gjë vlen edhe për atë i cili posedon edhe vetëm një vajzë.”Ahmedi më zingjir të mirë të transmetimitBezari, Taberani në: mu’xhemul Eusat.Hakimi thotë se hadithi është sahih.Albani thotë se hadithi është sahih ligajrihi