Islame

Thuaje këtë lutje cdo ditë mëngjes e mbrëmje !

All-llahume ente Rabbi la Ilahe il-la ente, halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vadike mestetatu, eudhu bike min sherri na sanatu eb`u leke bi nimetike aleje, ve eb`u bi dhenbi fagfir li fe innehu la jagfirudh-dhunube il-la Ente.

(O All-llah, ti je Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; Ti më ke krijuar dhe unë jam robi Yt, do të qëndroj besnik ndaj marrëveshjes dhe premtimit Tënd, sa të kem mundësi; Kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja që kam vepruar, Unë jam mirënjohës ndaj dhuntive Tua, i pranoj mëkatet e mia, andaj më fal, ngase mëkatet nuk i fal askush tjetër përveç Teje)

About the author

ligjeruesi

Add Comment

Click here to post a comment