Islame Keshilla

Thuaje këtë lutje qdo mëngjes…!

Ju është ankuar një njeri Hasan Basriut: “O Ebu Seid, ankohem për vrazhdësinë e zemrës time.” Ai i ka thënë: “Zbute me dhikër.”

Pas Namazit të Sabahut:

1. Allahu im, paqja je Ti, paqja dhe shpëtimi janë tek Ti! Shumë i lartë je; dobia dhe begatia Jote janë të pambarim, o i Madh e Dhurues!
Pas Namazit të Sabahut:

Allahu im, paqja je Ti, paqja dhe shpëtimi janë tek Ti! Shumë i lartë je; dobia dhe begatia Jote janë të pambarim, o i Madh e Dhurues!