Islame Keshilla

Thuaje sa më shumë ketë fjalë sepse ajo është shërim për sëm’undjet (e zemrës dhe shpirtit)!

Thuaje sa më shumë ketë fjalë sepse ajo është shërim për sëm’undjet (e zemrës dhe shpirtit)!Ibn el Iraku rahimehullah, një prej dijetarëve të hadithit, ka thënë në një poezi të tij: ”O dashamiri im, shtoje sa më shumë fjalën La hawle we la kuwwete il-la bil-lah sepse ajo është shërim për sëmundjet (e zemrës dhe shpirtit), është thesar prej thesareve të xhenetit.

Sa fitim i madh është për njeriun nëse ai hyn në xhenetin e Allahut! Kur njeriu e thotë atë, Allahu nga kënaqësia që ka ndaj tij thotë “Robi im m’u dorëzua dhe m’u nënshtrua!”26 Arshi i Allahut është kulmi i xhenetit.27 Nëse e shton atë, atëherë ajo është një derë prej dyerve të xhenetit përmes të cilave hyn aty.

Autor: Shejkh Abdurrezak el Bedër L. Perçuku