Islame

Tri pyetje interesante nga një shikues – Dr. Shefqet Krasniqi

Dr. Shefqet Krasniqi (Sibofc në komunën e Kastriotit-Rajoni i Prishtinës, 20 qershor 1966) ështe ligjërues në Fakultetin e Studimeve Islame

[1], imam në Xhaminë e Madhe në Prishtinë,[2] veteran i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,[3] përkthyes dhe botues i disa librave me tematikë fetare.[1]

Për publikun në përgjithsi është i njohur per shumëllojshmërinë e aktiviteteve te tij, qoftë nga mimberi dhe mihrabi i Xhamisë si hatib dhe ligjërues, e qofte edhe nga mediet vizuale, te dëgjuara, elektronike dhe te shkruara.Tri pyetje interesante nga një shikues – Dr. Shefqet Krasniqi