Islame

Vlera e leximit të sures el-Kehf ditën e xhuma…!

A young Bahraini Shiite Muslim girl reads the Koran, Islam's holy book, during the holy fasting month of Ramadan at a mosque in the village of Sanabis, west of Manama, on July 27, 2013. AFP PHOTO/MOHAMMED AL-SHAIKH (Photo credit should read MOHAMMED AL-SHAIKH/AFP/Getty Images)

Thotë Profeti a.s:”Kush e lexon suren Kehf ditën e xhuma, Zoti i jep një dritë e cila e ndriçon nga këmbët deri në kupën e qiellit.”

Në një hadith tjetër, Profeti a.s thotë:”Kushdo prej jush që e arrin Dexhallin dhe i lexon ajetet e para të sures Kehf, ato do e mbrojnë nga Dexhalli.”

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kush lexon suren el-Kehf ditën e xhuma, do të ndriçohet me dritë midis dy xhumave.”

Muhadithi Albani ka thënë: hadithi është i saktë (sahih).

Sahihul-Xhami – 6470
Sahihu-Tergib – 738

Përktheu: Jeton Shasivari.